Nejjižnější bod Moravy.

Nejjižnější bod Moravy.

Dyje a Morava již pokračují společně